MP3 Sample Audio CDs

Mahalakshami Sada Sahaya

(Shri Lakshmi Sahasranam Stotram)
Sundarkanda

(Shri Ramcharitmanas)
Vishnu Vishwa Niyanta


(Shri Vishnu Sahasranam Stotram)
Mahadev Karuna Sagar

(Shri Shiv Sahasranam Stotram)
Surya Atmaprakashak

(Shri Surya Sahasranam Stotram)
Durgamba Shaktirupa

(Shri Durga Sahasranam Stotram)
Lalita Shri Vardhani

(Shri Lalita Sahasranam Stotram)
Ganga Patit Pavani

(Shri Ganga Sahasranam Stotram)
Ved Mata Devi Gaytri

(Shri Gayatri Sahasranam Stotram)
Ganapati Vighna Vinayak

(Shri Ganapati Sahasranam Stotram )
Saraswati Gyanmayi Vigyanmayi

(Shri Saraswati Sahasranam Stotram)
Ram Sahasranam Stotram

Shrimad Bhagwat Geeta

Durga Saptshati

Guru Geeta

Hanuman Chalisa